“Mtu aliye mwaminifu katika lililo dogo zaidi ni mwaminifu katika lililo kubwa pia.”—LUKA 16:10.

1. Ni jambo gani moja linaloonyesha kwamba Yehova ni mwaminifu?

JE, UMEWAHI kutambua kile kinachotukia kwa kivuli cha mti kadiri siku inavyosonga? Ukubwa wa kivuli hicho na upande ambao kinaelekea hubadilika. Mara nyingi jitihada na ahadi za wanadamu hubadilika-badilika kama kivuli. Lakini, Yehova Mungu habadiliki kadiri wakati unavyosonga. Mwanafunzi Yakobo anamtaja kuwa “Baba wa mianga ya mbinguni,” halafu anasema: “Habadiliki, kama kugeuka kwa kivuli.” (Yakobo 1:17) Hata katika mambo madogo zaidi, Yehova anategemeka na habadiliki kamwe. Yeye ni “Mungu wa uaminifu.”—Kumbukumbu la Torati 32:4.

2. (a) Kwa nini tunapaswa kujichunguza ili tuone kama sisi ni waaminifu? (b) Tutazungumzia maswali gani kuhusu uaminifu?

Mungu huwaonaje waabudu wake wanaotegemeka? Maoni yake ni sawa na ya Daudi, ambaye alisema hivi kuwahusu: “Macho yangu yako juu ya waaminifu wa dunia, ili wapate kukaa pamoja nami. Yule anayetembea katika njia isiyo na kosa, yeye ndiye atakayenihudumia.” (Zaburi 101:6) Naam, Yehova hupendezwa na uaminifu wa watumishi wake. Mtume Paulo alikuwa na sababu nzuri alipoandika hivi: “Kinachoangaliwa katika wasimamizi-nyumba ni mtu kupatwa akiwa mwaminifu.” (1 Wakorintho 4:2) Kuwa mwaminifu kunahusisha nini? Tunaweza kuonyesha uaminifu katika njia zipi? Kuna baraka gani za ‘kutembea katika njia isiyo na kosa’?

Maana ya Kuwa Mwaminifu

3. Ni nini kinachoonyesha kwamba sisi ni waaminifu?

Andiko la Waebrania 3:5 linasema hivi: “Musa akiwa mtumishi alikuwa mwaminifu.” Ni nini kilichomfanya nabii Musa awe mwaminifu? Katika kazi ya kujenga na kusimamisha ile maskani, ‘Musa alifanya kulingana na yote ambayo Yehova alikuwa amemwamuru. Alifanya vivyo hivyo.’ (Kutoka 40:16) Sisi waabudu wa Yehova tunaonyesha uaminifu kwa kumtumikia huku tukiwa watiifu. Bila shaka hilo linamaanisha kuendelea kuwa washikamanifu kwa Yehova tunapokabili majaribu makali. Hata hivyo, uaminifu wetu hauonyeshwi tu tunapokabili majaribu makali. Yesu alisema hivi: “Mtu aliye mwaminifu katika lililo dogo zaidi ni mwaminifu katika lililo kubwa pia, na mtu ambaye si mwaminifu katika lililo dogo zaidi si mwaminifu katika lililo kubwa pia.” (Luka 16:10) Tunapaswa kuwa waaminifu hata katika mambo yanayoonekana kuwa madogo.

4, 5. Uaminifu wetu katika mambo ‘yaliyo madogo zaidi’ unaonyesha nini?

Kuonyesha utii kila siku katika mambo ‘yaliyo madogo zaidi’ ni muhimu kwa sababu mbili. Kwanza, kufanya hivyo huonyesha jinsi tunavyohisi kuhusu utawala wa Yehova. Fikiria jaribu la ushikamanifu ambalo wenzi wa kwanza wa ndoa, Adamu na Hawa, walikabili. Jambo walilotakiwa kutimiza halikuwa gumu. Wangeweza kula vyakula vya aina zote katika bustani ya Edeni, lakini hawakupaswa kula matunda ya mti mmoja tu, yaani, “mti wa ujuzi wa mema na mabaya.” (Mwanzo 2:16, 17) Uaminifu wao katika kutii amri hiyo rahisi ungeonyesha kwamba wenzi hao wa kwanza wa kibinadamu waliunga mkono utawala wa Yehova. Tunapotii maagizo ya Yehova kila siku tunaonyesha kwamba tunatetea utawala wake.

Pili, mwenendo wetu katika “lililo dogo zaidi” huonyesha jinsi tutakavyotenda katika “lililo kubwa pia,” yaani, tunapopatwa na majaribu makubwa zaidi maishani. Kwa habari hii, fikiria kile kilichowapata Danieli na rafiki zake watatu Waebrania, yaani, Hanania, Mishaeli, na Azaria. Walipelekwa uhamishoni huko Babiloni mwaka wa 617 K.W.K. Vijana hao wanne, ambao yaelekea hawakuwa wamefikisha umri wa miaka 20, walipelekwa katika makao ya Mfalme Nebukadneza. Wakiwa huko ‘waliwekewa posho ya kila siku kutoka katika vyakula vitamu vya mfalme na kutoka katika divai yake ya kunywa, ili kuwalisha miaka mitatu, ndipo mwishowe wasimame mbele ya mfalme.’—Danieli 1:3-5.

6. Danieli na rafiki zake watatu Waebrania walikabili jaribu gani katika makao ya mfalme wa Babiloni?

Lakini vijana hao wanne Waebrania walikabili tatizo fulani kuhusiana na vyakula vya mfalme wa Babiloni. Yaelekea vyakula vitamu vya mfalme vilitia ndani vile ambavyo Sheria ya Musa ilikataza. (Kumbukumbu la Torati 14:3-20) Huenda wanyama waliochinjwa hawakuondolewa damu ifaavyo, na ikiwa wangekula nyama ya aina hiyo wangevunja Sheria ya Mungu. (Kumbukumbu la Torati 12:23-25) Labda pia chakula hicho kilikuwa kimetolewa kwa sanamu, kwa kuwa hiyo ilikuwa desturi ya waabudu huko Babiloni kabla ya kula mlo wa ushirika.

7. Utii wa Danieli na rafiki zake watatu ulionyesha nini?

Bila shaka, vizuizi vya kutokula vyakula fulani havikuwa muhimu sana kwa watu walioishi katika makao ya mfalme wa Babiloni. Hata hivyo, Danieli na rafiki zake waliazimia mioyoni mwao wasijitie unajisi kwa kula vyakula vilivyokatazwa katika Sheria ya Mungu kwa Waisraeli. Jambo hilo lilihusiana na ushikamanifu na uaminifu wao kwa Mungu. Kwa hiyo, waliomba wale mboga za majani na kunywa maji, na ombi lao likakubaliwa. (Danieli 1:9-14) Huenda watu fulani leo wakaona kwamba tendo hilo la vijana hao wanne halikuwa na maana yoyote. Hata hivyo, utii wao kwa Mungu ulionyesha msimamo wao kuhusu suala la enzi kuu ya Yehova.

8. (a) Waebrania watatu walikabili jaribu gani kali la ushikamanifu? (b) Matokeo ya jaribu hilo yalikuwa nini, na hilo linaonyesha nini?

Kuwa waaminifu katika jambo ambalo huenda likaonekana kuwa dogo kuliwatayarisha wale rafiki watatu wa Danieli kushinda jaribu kubwa zaidi. Fungua sura ya 3 ya kitabu cha Biblia cha Danieli, kisha usome jinsi Waebrania hao watatu walivyokabili adhabu ya kifo kwa kukataa kuabudu sanamu ya dhahabu iliyosimamishwa na Mfalme Nebukadneza. Walipopelekwa mbele ya mfalme, walitangaza azimio lao kwa uthabiti, wakisema: “Kama ni hivyo, Mungu ambaye tunamtumikia anaweza kutuokoa. Yeye atatuokoa kutoka katika tanuru inayowaka moto na kutoka mkononi mwako, Ee mfalme. Lakini kama sivyo, ujue hivi, Ee mfalme, kwamba sisi hatuitumikii miungu yako, na sanamu ambayo umeisimamisha hatutaiabudu.” (Danieli 3:17, 18) Je, Yehova aliwaokoa? Walinzi waliowatupa vijana hao katika tanuru inayowaka moto waliangamia, lakini Waebrania hao watatu waaminifu walitoka nje salama salimini, bila kuunguzwa na joto la tanuru! Mazoea yao ya kuwa waaminifu yaliwatayarisha kuwa waaminifu wakati wa jaribu hilo kali. Je, hilo halionyeshi umuhimu wa kuwa waaminifu katika mambo madogo?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here